dimarts, 28 de juliol de 2009

Els malnoms a Beniarrés

Un dels fets, tal volta més curiosos que trobem a l’historia de Beniarrés es la quantitat de renoms que hi han, tant a nivell popular com als nostres arxius, sobre el veins del poble.

En primer lloc deuríem de saber que vol dir “renom” o “malnom” (apodo). Segons els diccionaris la definició es: sobrenom o motiu que es posa per burla o irrisió a una persona, tret per lo comú dels seus defectes personals, corporals o per altres circumstàncies particulars com l’ofici, caràcter o fets atribuïbles a ella.

Ja des de l’antiguitat a les personalitats que destacaven se’ls atribuía un malnom (bo o roin), sobretot als reis i poderosos, depenent de les qualitats o fets que havien realitzat. Ahí tenim a Jaume I “el Conqueridor”, el “Cid campeador”, Juana “la loca”, Felip “el Hermoso”, Constantino “el Grande”, Isabel II “la lasciva” o Juan Carles I “el Constitucional”.

El nostre poble tampoc s’escapa d’aquesta realitat, i a part del noms clàssics per oficis (teixidor, forner, carnisser, arrier, carreter, frare, picapedrer, etc.), ens trobem altres per motius físics (gord, coixo, tort, cego, bessó, cabut, xaparro, dentoles, roig, rull, etc), pel seu lloc de procedència de naixement (lorxano, salemera, faxeca, madrileño, mataró, turballos, etc.), despectius (andresa, bajoca, bobo, cagarruta, mamella, mosquit, panoli, pudora, veleta, etc.) i tota classe de noms que pugam imaginar creats per la ment, en bon o mal sentit.

Abans es identificaven per el nom dels progenitors (Josep Sanchis de Luis, Pere Valor de Vicent, Josep Gosalves de Roque, Vicent Moncho de Miquel, etc.). Però a part dels malnoms per oficis que apareixen des de el principi als documents dels arxius municipal i parroquial, on realment comencen a escriure’s es a principi i meitat del segle XVIII, sobretot a les llistes del repartiment de la sal, “iguales del cirujá “, producció de seda i llistes cobratories. Per eixemple gordet (1748), salem (1748), povil (1752), pexina (1761), biel, maso, blanc (1765), ambalá (1767) entre molts altres. A principis del XIX: rellotge, ambrós, fipo, penya, gat, monyo, rull, romero, sardina, marro, nyora, pitol, i molts mes que fins avui han arribat als nostres dies.

A continuació expose una llista de uns 500 malnoms que he recollit de varies persones, especialment dels meus pares Vicent Moncho (parrot) i Teresa Grau (del forn) i de Juan Mengual (caxarret), aquest últim amb una memòria prodigiosa, i altres moltes persones, com així mateix dels que apareixen als arxius. Tinc clar que poden faltar moltissims malnoms que s’han perdut de la memòria i altres que s’han utilitzat poc i no hi ha coneixement d’ells, però espere que aquest xicotet treball vos agrade per la curiositat que entranya.

ACORDEON
ADOR
ALBA
ALBOLADA
ALCOI
ALIN
ALMETLERAL
ALOS
AMBALÁ
AMBERCOC
AMBRÓS
ANAR
ANDRESA
ANIMES
ANIT
ANNA
ANSA
ARAÑÓ
ARRAVAL (del)
ARRE
ASCOLÁ
ASNO
ASOS
ATAR
ATINA
ATRA
AUSA
AVA
BABUCH
BACHOCA
BARBA
BARGAS
BARRELLA
BARRIO (del)
BEL
BELET
BELGO
BENEFISENCIA
BESONA
BESÓ
BIEL
BIGOT
BIOSCA
BISCO
BLANC
BLANC DEL ROS
BLANQUET
BLAVET
BLAY
BLAYET
BOBA
BOCATORTA
BOIS
BOLERO
BOLLO
BOLULLA
BOMBERO
BOSINÁ
BOTÍ
BOVÍ
BUDSA
BURRES (les)
BUSÓ
BUSQUERA
CABOLO
CABRES (les)
CABUD
CACAUERO
CACHAPO
CACHARRO
CACHORRO
CAGAFOC
CAGARNERA
CAGARRUTA
CAIRO
CAIXERO
CALCETERA
CALDERÓN
CALICA
CALITO
CALORES
CALOT
CALVARI (del)
CAMA
CAMARA
CAMARADA
CAMÍ
CAMPANER
CANAL
CANERO
CANO
CAPA
CAPAMÁ
CAPITÁ
CARABASES
CARASUSIA
CARCANYÓ
CARCHANO
CARICA
CARPETÓ
CARRASCA
CARRIÓ
CARRONYA
CARTA
CASANS
CASEO
CASILDA
CASTELLANA
CATA
CATALINA
CATARRO
CATOT
CAULLAT
CELBA
CELTA
CHACA
CHAL
CHAMECA
CHAMELO
CHAMORRO
CHANET
CHANONA
CHANONO
CHAPARRO
CHAPURRI
CHARLES
CHAROT
CHATA
CHELITO
CHEMA
CHERLA
CHESUS
CHICHAU
CHICOT
CHIMCHAM
CHIMCHAUA
CHIQUILLAES
CHIRIVIA
CHISPA
CHIVATO
CHORÍ
CHUFA
CHULLERO
CHULO
CHUPLA
CHUT
CINQUENTER
CLAURERO
COJO
COLBIT
COLE
COLECHA
COLL
COLL DE PATO
COLOMER
CONDESA
CONILL
CONILLA
CORAZÓN
CORCA
CORFOLL
CORONA
CORONEL
COVERO
CRESPÍ
CUBALA
CUBANO
CUIXETA
CURRETE
CURSA
DANSARIN
DEDANO
DENTOLES
DEU
DORAO
DRAPERO
EMBOLÁ
ERES (de les)
ESCOLÁ
ESQUERRER
EVA
FABRIQUETA (de la)
FACHECA
FALLOCA
FANECÁ
FÁNECA
FARINA
FAS
FAVEB
FEM
FERRADURA
FERRÁ
FERRER
FERRO
FICA
FIGA
FIGUERA
FIL
FILL
FILLA
FIPO
FLAC
FLARE
FLORIAN
FONGO
FORMIGA
FORMIGÓ
FORN (del)
FOROT
FOSCA
FOYA
FULLA
FUM
FUNDID
GACHEM
GADEA
GALLO
GALTARROJA
GANYEM
GAT
GATET DE FERRO
GENIT
GINERO
GINYA
GORDET
GORI
GUAPET
GUAPETA
GUARDAULLA
GUARDIA
GUERILLERO
HERBA
IBI
ISASI
JESUSA
JESUSET
JESUSETA
LAMINA
LAUI
LEGO
LERÉ
LLAGAÑOSA
LLAMP
LLANTERNER
LLOSCO
LLUM
LLUS
LOBO
LOGROÑÉS
LOLO
MACAIS
MACOLA
MADRID
MADRILEÑA
MALLORQUÍ
MALULLA
MAMELLA
MANANA
MANCHÓN
MANCO
MANEGA
MANO
MANTA
MARCELA
MARCELINA
MARDANOT
MARETA
MARIN
MARINER
MARQUÉS
MARRO
MARRULL
MARRULLA
MAS
MASEROS
MASET
MASIÁ
MASO
MASONA
MATACONET
MATARÓ
MATUTA
MEDIA OREJA
MICÓ
MINA
MISA MATÍ
MISANA
MODERNA
MOLÍ (el)
MOLINER
MOLINERA
MOLL
MOLLA
MOLLO
MONA
MONCHETA
MONIN
MONTANER
MOÑO
MORENA
MORENET
MORENO
MORO
MORQUERO
MOSCARDA
MOSQUIT
MOSSEN
MOYA
MULA
MURLA
NEGRE
NENE
NICANOR
NOSTRE SENYOR
ÑORA
OJO
OLIVA
OLIVETA
OLOT
OMAR
OMIT
OMOR
ONIL
ONIT
ORA
ORAS
ORCHANA
ORCHANO
ORDE
ORERO
ORNO
ORO
OS (el)
OUERO
PACHAU
PACHO
PALAES
PALILLO
PALLETA
PALLORFA
PALOMITA
PALOMO
PANCHA
PANCHOVILLA
PANENA
PANETA
PANOLI
PAPELEROS
PARDALERO
PARRA
PARROT
PASTILLA
PASTORET
PECHINA
PEDRAPIQUER
PEDRERO
PELA
PELAILLA
PELAINO
PELAYO
PELL DE GOSA
PELUT
PENCHOLL
PEÑA
PEÑORA
PEPIN
PEPONA
PEPORRA
PERDIGÓ
PERDIUET
PERE
PERILLA
PERLA
PEROL
PES
PETITS
PETORRO
PIANO
PICAPEDRER
PICHERIN
PICOLINO
PICOTARES
PILLO
PINARO
PINET
PINGO
PISTOLERO
PITOL
PITOLA
PIULA
PLATILLER
PLAZA (de la)
POLLA
PORRÓ
POTAGE
POVIL
PUCHERO
PUDORA
PUERTO
PUTA
RACHO
RALLA
RALLAT
RASCAYUT
RASPUTÍ
RATA
RATOLÍ
REBECA
REGA
RELLEU
RELLONGE
RENDERO
REQUETÉ
REY
RICO
RIFLE
RISCALDA
RISQUETE
RIUTE
ROBLE
ROC
ROCA
RODERS
RODES
ROG
ROGANTE
ROJO
ROJO MARTA
ROJO PELL DE GOSA
ROJO SERAFINA
ROMANA
ROMERO
RONCO
ROS
ROSET
RUAT
RUBIO
RULL
RULLA
RULLATES
RULLO
RUPILL
RUREM
SABATERA
SABOYA
SABÓ
SALAURERO
SALEM
SALEMERA
SALTA
SANTALLUISA
SARDINA
SAXOFÓ
SEBA
SEGO
SEGÓ
SEGRISTÁ
SELLES
SIMÓN
SIRERA
SISO
SOLANA
SOLANES
SOLDAT
SOLER
SON
SULTAN
SUSA
TANDRE
TANO
TÁREGA
TAREMA
TARRASÓ
TARUGO
TEDANO
TEIXIDOR
TEMBLEQUE
TERESÍ
TES
TEULAR (del)
TEULER
TIBURÓ
TINO
TINTORER
TONA
TONO
TORT
TRAMONTANA
TROSQUI
TRULIC
TRULICA
TURBALLOS
URSULES
VALDÓ
VALERA
VAQUERÍA (la)
VAQUERO
VELETA
VELL
VELLEA
VENENO
VENTA (de la)
VIA (de la)
VINAGRE
VOCES
ZORRILLA


BIBLIOGRAFIA
Arxiu Parroquial de Beniarrés, Documents varios, Quinques Libris, etc.
Arxiu Municipal de Beniarrés. Llibre de Padrons de Beniarrés. Any 1818.
Agraïments a les persones mencionades al treball.
Autor: JOSEP VICENT MONCHO i GRAU

8 comentaris:

Anònim ha dit...

ës interessant este article, enhorabona! sols una cosa tots els malnoms que has escrt que comencen per Ch com Chanona haurien d'anar escrits en X ja que els malnoms son d'origen Valencià. Salut

Beniarres al dia ha dit...

Tens raó, el que passa que el text original escrit per l'autor estan amb "Ch" i crec que cal respectar-ho tal i com t'ho dona l'autor.

Encara que també tal tenir en compte que com son malnoms copiats de llibres antics o passats de forma verbal, molts d'ell per error eren escrits amb "ch" encara que aquesta lletra no existeixca en la nostra llengua

Anònim ha dit...

Jo crec justament el contrari ja que si és possem a respectar lo escric, encara que estiga mal escrit, sempre anirem fent els mateixos errors. enhorabona per l'article.

Anònim ha dit...

L'autor de l'article diu: La utilització de la X és relativament recent almenys en esta zona geogràfica. Mai en els documents antics apareix. Un exemple clar és la denominació de l'Orxa. Mai en un document de més de 50 anys s'ha escrit així. En els més antics de l'any 1600 es va intentar que apareguera com Lorja, un poc emulant la CH que es pronunciava, però va durar molt poc. Cap a 1650 ja s'escrivia Lorcha, amb CH, inclús en les actes redactades en valencià, i així pràcticament fins fa molt pocs anys. Igual que el nom de Cocentaina fins al segle XIX i ben entrat el XX era el de Consentayna i és una inexactitud històrica posar Cocentaina a un document antic copiat en l'actualitat.

gridou95 ha dit...

Hola quiero saber la origines del nombre MONCHO

Gracia

gridou95 ha dit...

Hola quiero saber la origines del nombre MONCHO.

Gracias ;-))

Unknown ha dit...

Hola, soc Albert Ramis Lara. Besnet de Francisco Ramis Gonzalves. segons el record familiar , el nostre avantpassat en Beniarres tenia el malnom de abuelo "Pastém", malnom que no he vist en la teua llista,sabem que era traginer, o arrier, i que sempre duia al carro un ganivet molt gran per protegir-se dels roders de camins. També segons el record familiar, ell era procedent de Mallorca, però segons el registre diu que era de Muro, haurem de buscar al "Mallorqui" una generaciò mes arrere?.

Unknown ha dit...

Hola, soc Albert Ramis Lara, besnet de Francisco Ramis Gonzalves, que figura en el teu imform de cognoms de Beniarres. Segons el record familiar, el nostre besavi,tenia com a malnom, el abuelo "Pastem",que no figura en el teu llistar de malnoms, era traginer, o arrier, i sempre duia al carro un matxet per a defensar-se de roders, també creiem que procedia de Mallorca, pero al registre vostre diu que era de Muro, haurem de buscar al Mallorquí una generacio mes arrere.
Moltes gracies pel teu treball. quan vaig legir-lo em va emocionar.