dissabte, 28 de març de 2020

LES CASES SENYORIALS DEL SEGLE XIX

Com s’explicava a l’anterior publicació, el segle XIX fou una època de bonança econòmica en la població que es va traduir en una arquitectura que expressava el caràcter més opulent de la nova burgesia.

Aquests habitatges s’agrupen principalment al voltant dels inicis del carrer Sant Vicent, encara que destaquen també altres dos: una casa al carrer els Dolors que va ser propietat d’un dels comanadors del poble i altre situat a les afores del poble, la Granja, que va ser residència d’estiu d’una família acomodada de Cocentaina.

En general, es caracteritzen per tindre tres navades amb pati darrere, tres plantes, celler en soterrani i façana ampla amb elements de pedra treballada i gran presència de reixeria ornamentada.

Els acabats són molt variats i presenten decoracions de gran qualitat que han arribat ben conservades a l’actualitat. Poden anar des de l’emblanquinat senzill fins a l’emmarcament de finestres i portes amb diferents tonalitats, o esgrafiats de calç amb tonalitats grises que simulen l’aparell d’un mur de pedra treballada.

Autor: Josep Jordà Sala